ติดต่อเรา

ราคาบัตรเข้าชม

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + เออาร์ ทริกอาย

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • ผู้ใหญ่ ๗๙๐ บาท
  ๗๑๑ บาท

   

 • เด็ก ๔๙๐ บาท
  ๔๔๑ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

สําหรับคุณลูกค้าที่ทําการจองมา 1 ท่าน
โปรดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพมาด้วย

COMBO TICKET : AQUARIUM + TRICK EYE

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Adult 1,450 THB
  1,305 THB

   

 • Child 840 THB
  756 THB

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

For the customer who booked only 1 person, please prepare the equipment to take the photo by yourself when you visit AR Museum.

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • ผู้ใหญ่ ๕๙๐ บาท
  ๕๓๑ บาท

   

 • เด็ก ๓๕๐ บาท
  ๓๑๕ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

 

AQUARIUM ONLY

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Adult 1,090 THB
  981 THB

   

 • Child 590 THB
  531 THB

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

 

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + เออาร์ ทริกอาย สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • 4 ท่าน ๒,๑๐๐ บาท

  ♦ จำกัดเข้าชม ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

 

FAMILY PASS TICKET: AQUARIUM + AR TRICK EYE MUSEUM 4 PERSONS

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 

 • 4 Persons 3,800 THB

  ♦ Limit Adult 2 persons and Child 2 persons

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

 

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • 4 ท่าน ๑,๖๐๐ บาท

  ♦ จำกัดเข้าชม ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

 

FAMILY PASS TICKET: AQUARIUM ONLY 4 PERSONS

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • 4 Persons 2,800 THB

  ♦ Limit Adult 2 persons and Child 2 persons

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

 

บัตรเข้าชม : เฉพาะเออาร์ ทริกอาย

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • ผู้ใหญ่ ๒๕๐ บาท

   

 • เด็ก ๑๕๐ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

สําหรับคุณลูกค้าที่ทําการจองมา 1 ท่าน
โปรดเตรียมอุปกรณ์ที่ช่วยในการถ่ายภาพมาด้วย

AR TRICK EYE MUSEUM ONLY

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Adult 390 THB

   

 • Child 250 THB

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

For the customer who booked only 1 person, please prepare the equipment to take the photo by yourself when you visit AR Museum.

ราคาบัตรเข้าชมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันธรรมดา สุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านอาจต้องเข้าคิวก่อนเข้าชมหากมาใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาก่อนเข้าชม โดยเฉพาะหากท่านพาเด็กเล็ก และเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีมาเข้าชมด้วย