ติดต่อเรา

อีเว้นท์

วันเก็บขยะชายหาดสากล

ขยะในน้ำส่งผลกระทบต่อโลกในหลายระดับ รวมถึงการทำร้ายสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้ที่ทำงานในมหาสมุทร ในวันทำความสะอาดชายหาดสากล อควาเรีย ภูเก็ต ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องสิ่งแวดล้อม และทำหน้าที่ของเราในการทำความสะอาดชายหาด แม่น้ำ ลำธารและสวนสาธารณะในท้องถิ่น

รักษาความสะอาดบนชายหาด - ทะเลภูเก็ต
อควาเรีย ภูเก็ต ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับธรรมชาติทะเล
ทะเลภูเก็ต จะสะอาดและน่าอยู่ตลอดไป ถ้าเราช่วยกันรักษา
อควาเรีย ภูเก็ต พร้อมกับคนในชุมชน ภูเก็ต ช่วยกันรักษาความสะอาด
คนภูเก็ต พร้อมอความเรีย ภูเก็ต ไม่เคยทอดทิ้งธรรมชาติ - ช่วยกันเก็บขยะบนชายหาด
วันทำความสะอาดชายหาด - นานาชาติ