ติดต่อเรา

อีเว้นท์

การจัดแสดง The Original World Cup Trophy

5 ส.ค 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ อควาเรียภูเก็ต ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า จัดงานแสดงถ้วยฟุตบอลโลก “ถ้วยฌูลรีเม่ต์” ซึ่งไม่เคยจัดแสดงซึ่งไม่เคยจัดแสดงที่ใหนมาก่อน มาจัดแสดงให้ทุกท่านชม ที่อควาเรียภูเก็ตจนถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้น การจัดแสดงครั้งนี้โดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะโบราณฮอลลีวูด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความชำนาญการและสะสมศิลปะสูงค่า และการสนับสนุนจาก Mr.Vishnu ซึ่งเป็นเจ้าของถ้วยรางวัลฌูลริเม่ต์ โดย Mr.Vishnu เป็นเอกชนผู้หนึ่งในฐานะนักสะสมศิลปะจากทั่วโลกรายใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของศิลปะวัตถุที่เป็นประวัติศาสตร์ และยังไม่เคยปรากฏหรือแสดงจากที่ใหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของต่างๆของฮอลลีวูด รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลโลก ซึ่งในความตั้งใจของเรานั้นคือต้องการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปสู่นานาชาติ พร้อมกับความภูมิใจในการเปิดแสดงศิลปะวัตถุถ้วยรางวัลจากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ยังไม่เคยนำแสดงที่ใดมาก่อน

The Original World Cup Trophy
The Original World Cup Trophy
The Original World Cup Trophy
The Original World Cup Trophy
The Original World Cup Trophy
The Original World Cup Trophy
The Original World Cup Trophy